Share Campagne

De snelle opeenvolging van kennisdeling en vergaring die mede gevoed wordt door de ontwikkelingen op het gebied van Social Media zorgen er mede voor dat producerende organisaties als partners optrekken in ontwikkeling van nieuwe technologieën, innovaties en productontwikkeling. TE Connectivity volgt deze algemene tendens en organiseert in samenwerking van partnerbedrijven interne events die kennisdeling en ontwikkeling bevorderen. Met het thema ‘Share’ worden deze events vormgegeven.

Ontwikkelde middelen

  • Thema concept naam en vormgeving
  • Conceptontwikkeling thema presentaties op locaties
  • Support in PowerPoint presentaties
  • Ontwikkeling product presentaties
  • Presentatiemiddelen (blow ups, banners)
0