Several Projects

Gedurende de implementatie van een nieuwe naam en corporate identity komen er allerlei aanverwanten projecten voorbij waar invulling aan gegeven dient te worden. Er is een introductiemailing ontwikkeld die de overgang van de oude naar de nieuwe naam bekend maakt. Een gebruikersgroep die kennis deelt heeft eveneens een nieuw logo gekregen. En er zijn folder en leaflet templates ontwikkeld voor casestudies en productuitingen.

Ontwikkelde middelen

  • Mail pieces
  • Thematische logo
  • Grafische templates
  • Trainingscertificaten
0