Routekaart LPG en Bio LPG

LPG is een belangrijke en betaalbare transitiebrandstof

Met de routekaart LPG/Bio-LPG wil de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) inzichtelijk maken dat LPG (autogas en propaan) en Bio-LPG, belangrijke transitiebrandstoffen zijn naar een CO2-arme maatschappij.

Met gasvormige brandstoffen als CNG, LNG en LPG kan de energietransitie aanzienlijk versneld worden. Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA ) kwam in 2015 0,3 procentpunt CO2 reductie dankzij de inzet van LPG/LNG/CNG. Dit is vrijwel volledig (86%) aan LPG toe te rekenen.

1

Share This Post