Retail

De tendens is blijvend: de consument wordt veeleisender en bewuster in het koopgedrag. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk, duurzaamheid en groene labels. De trend zie je terug in de ontwikkeling van producten. Daarnaast inspireren demografische veranderingen nieuwe initiatieven. De bevolking vergrijst, gezinnen worden kleiner en er komen meer nieuwe Nederlanders. Tijd is schaars dus alles moet snel en goed voor handen zijn.

De branche verandert mee niet alleen met producten en on-site oplossingen, maar ook in hoe je daarover communiceert.

De verandering van het koop-, leef- en eetgedrag van de consument zorgt ervoor dat er grote stappen gemaakt worden in de detailhandel.

Duurzaam en MVO ondernemend

Een pré voor detaillisten: onderscheidend vermogen en kwaliteit in ondernemerschap. De wereld ‘praat’ anders met elkaar. Met nieuwe (sociale) media, verschuivende oude media en steeds verder gaande integratie van nieuwe en oude media zoeken detaillisten de beste plekken en manieren om tot dialoog te komen. Een relevante dialoog, die niet meer gericht kan zijn op ‘zenden’. Detaillisten zijn zich ervan bewust dat het verschil tussen een goed en een geweldig merk hem zit in Alle details.

tomas werkt op verschillende vlakken voor de detailhandel. Met kennis van vormgeving en design ontwikkelen we verpakkingen, maar ook interne communicatieprojecten samen met HR-afdelingen. Om personeel bij te scholen kunnen e-learningconcepten worden ontwikkeld die gekoppeld worden aan doelstellingen van de organisatie

0