Redesign Corporate Identity

We namen de hele huisstijl onder de loep, op basis van het bestaande logo. Dat logo optimaliseerden we en voerden de aanpassing door in verschillende huisstijldragers. We legden de nieuwe stijl vast in een helder en overzichtelijk huisstijlboek waarmee nieuw te ontwikkelen middelen consistent blijven binnen de corporate identity van  Watercompany.

0