RAV Brabant MWN

Redesign corporate website

Ambulance en communicatie

De Nederlandse ambulancediensten zijn verdeeld over vijfentwintig veiligheidsregio’s. Deze Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) werken nauw samen om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Voor bijna heel Brabant doet de RAV Brabant Midden-West-Noord dat. RAV Brabant MWN neemt haar maatschappelijke taak serieus en maakt werk van de communicatie. Zodat het past bij de tijd, nieuwe doelgroepen, en nieuwe manieren van communiceren.

Educatie als publieke dienst

Onderdeel van de communicatie is educatie aan een jong publiek. We ondersteunen het team dat inhoud en vorm geeft aan het lespakketconcept ‘Team Ambulance’ – voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs. We zetten inspiratiesessies op met medewerkers die als vertrekpunt gelden voor de inhoudelijke en visuele uitwerking. De lesboeken, PowerPointformats, en draaiboeken.

GALLERY

DISCIPLINES

De website van de RAV Brabant MWN was aan vernieuwing toe. De achterliggende techniek was verouderd en niet meer optimaal beveiligd. Een prima moment om dan ook het hele website concept onder de loep te nemen. Tomas werd de mogelijkheid geboden om zijn visie daarop los te laten. Het gepresenteerde concept werd omarmd door de organisatie en diende als basis voor de realisatie.

Op basis van het gepresenteerde concept stelde Tomas een team van specialisten samen, die, samen met de beleids- en Marcom-verantwoordelijke van de RAV, het project realiseren. De art direction en met project management werd door Tomas verzorgd.