RAV Brabant Midden-West-Noord

Ambulance en communicatie

De Nederlandse ambulancediensten zijn verdeeld over vijfentwintig veiligheidsregio’s. Deze Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) werken nauw samen om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Voor bijna heel Brabant doet de RAV Brabant Midden-West-Noord dat. RAV Brabant MWN neemt haar maatschappelijke taak serieus en maakt werk van de communicatie. Zodat het past bij de tijd, nieuwe doelgroepen, en nieuwe manieren van communiceren.

Educatie als publieke dienst

Onderdeel van de communicatie is educatie aan een jong publiek. We ondersteunen het team dat inhoud en vorm geeft aan het lespakketconcept ‘Team Ambulance’ – voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs. We zetten inspiratiesessies op met medewerkers die als vertrekpunt gelden voor de inhoudelijke en visuele uitwerking. De lesboeken, PowerPointformats, en draaiboeken geven, in combinatie met frisse animaties, duizenden scholieren een positieve, informatieve eerste kennismaking met de ins en outs van de ambulance.

Communicatie als levendig onderdeel van spoedzorg

Parallel daaraan verfrissen we de website. Ook hiervoor organiseren we enkele sessies met medewerkers. De input krijgt vorm in een nieuwe look and feel. We letten bij het uitwerken op actuele technische wensen en sitegebruik. Oh ja, teksten dragen daarbij net zoveel bij aan de beleving en de toegankelijkheid als de de vormgeving. We denken breed en zorgen dat de stijl en toon ruimte heeft voor het ontwikkelen van andere onderdelen; zoals arbeidsmarktcommunicatie, opleidingen enzovoort.

check de website: www.ravbrabantmwn.nl

2

Share This Post