Ambulance en communicatie

De Nederlandse ambulancediensten zijn verdeeld over vijfentwintig veiligheidsregio’s. Deze Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) werken nauw samen om zo goed mogelijk te kunnen helpen. Voor bijna heel Brabant doet de RAV Brabant Midden-West-Noord dat. RAV Brabant MWN neemt haar maatschappelijke taak serieus en maakt werk van de communicatie. Zodat het past bij de tijd, nieuwe doelgroepen, en nieuwe manieren van communiceren.

Educatie als publieke dienst

Onderdeel van de communicatie is educatie aan een jong publiek. We leiden het team dat inhoud en vorm geeft aan het lespakketconcept ‘Team Ambulance’ – voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs. We zetten inspiratiesessies op met medewerkers die als vertrekpunt gelden voor de inhoudelijke en visuele uitwerking. De lesboeken, PowerPointformats, en draaiboeken geven, in combinatie met frisse animaties, duizenden scholieren een positieve, informatieve eerste kennismaking met de ins en outs van de ambulance.

ambulance.
Communicatie als levendig onderdeel van spoedzorg

Parallel daaraan verfrissen we de website. Ook hiervoor organiseren we enkele sessies met medewerkers. De input krijgt vorm in een nieuwe look and feel. We letten bij het uitwerken op actuele technische wensen en sitegebruik. Oh ja, teksten dragen daarbij net zoveel bij aan de beleving en de toegankelijkheid als de de vormgeving. We denken breed en zorgen dat de stijl en toon ruimte heeft voor het ontwikkelen van andere onderdelen; zoals een leidraden, arbeidsmarktcommunicatie, opleidingen enzovoort.

FOTO GALLERIJ

DISCIPLINES

De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord is een organisatie met visie. Er wordt gekeken naar het verbeteren van de dienstverlening, het optimaliseren van processen en het versterken van de organisatiestructuur en medewerkers. De marketing en communicatie uitingen worden constant geoptimaliseerd en afgestemd op de meest recente ontwikkelingen. Tomas Concept + Creation ondersteund op interne en externe communicatie. Onderstaand enkele disciplines waar gebruik van gemaakt wordt door de RAV Brabant Midden-West-Noord.

De ambulancedienst werkt aan een actuele en up-to-date uitstraling. In nauwe samenwerking met beleidsmakers en marketing en communicatie medewerkers is een nieuwe communicatiestijl en boodschap gedefinieerd die een fris en passend beeld geeft van de huidige organisatie.

Bij het opfrissen van de uitstraling van de organisatie (in tekst, beeld, en vormgevingselementen) is een nieuwe design style nodig. Een doorvertaling van huisstijl ingrediënten in de volledige marketing en communicatiemix. Tomas Concept + Creation heeft de basis gelegd en werkt door op de stijl elementen.

De tone of voice die world toegepast in de interne en externe communicatie bepaald mede hoe men de organisatie ervaart en welk gevoel dat oproept. Heel relevant dus. Bij ontwikkeling van de nieuwe website, is de basis gelegd in het copy platform. Stijl elementen zijn bepaald, en dienen als leidraad voor verdere toepassingen.

Een ambulance en de medewerkers blijft voor kinderen een spannend iets om naar te kijken. Aangezien zij tot mogelijke medewerkers kunnen uitgroeien, worden er al vroegtijdig op scholen educatieve programma’s gegeven. Een bijzonder samengesteld en op maat ontwikkeld lespakket, bestaande uit diverse middelen, wordt op scholen in Brabant ingezet. In samenwerking met The Vector Monkeys en Loepzuiver is dit pakket ontwikkeld.

Respect. Dat heb ik allereerst voor de Ambulancedienst en haar medewerkers. Mensen die levens reden, onder alle omstandigheden hun werk doen en streven naar een optimale dienstverlening. Het is dan ook fijn om voor deze organisatie te mogen werken en een kijkje in de keuken te krijgen bij deze mooie organisatie.

Tomas Snels

Art Director, Tomas Concept + Creation

EDUCATIEF PROGRAMMA

Een compleet lesprogramma

Met een compleet educatief programma, bestaande uit een animatie, lesboek, werk bijlagen voor onder- en bovenbouw, een boek mock up, downloads en draaiboeken voor leraren worden kinderen geïnformeerd over de ins en outs van de Ambulance dienst. Met als toetje op de taart, een bezoek aan een heuse ambulance die op het schoolplein staat!

SAMENWERKENDE PARTNERS