Marketing & Strategy

De beschreven ambities, doelstellingen en de marketingstrategie van een organisatie of product zijn sterk aan elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Met de bekende 4 P’s (Product, Prijs, Promotie, Plaats) als uitgangspunt kan een goede basis worden gelegd. Belangrijk daarbij is de onlosmakelijke samenhang tussen de aandachtsgebieden en de juiste balans daarin. tomas concept & creation denk graag mee in het opstellen van de marketingstrategie. Met de opgedane kennis in diverse branches en producten kan een objectieve kijk geen kwaad en wordt er gezamenlijk gewerkt aan het behalen van resultaten.

Aan de basis van een succesvolle campagne ligt een gefundeerde marketingstrategie. De marketingstrategie zorgt ervoor dat de koers van een onderneming is bepaald en dat gestelde doelen op de koers worden afgestemd.

Swotten en P’s bepalen

Zonder marktkennis is het onmogelijk om een gedegen marketingstrategie op te zetten. Daarom kan er gestart worden met een marketingplanningproces. Hierin worden stappen gedefiniëerd die van toepassing zijn om mogelijke afnemers te vinden en te behouden. Dit is overigens een dynamisch proces dat regelmatig bijgesteld moet worden. De kickoff kan gebeuren door het ontwikkelen van een Swot-analyse. De sterke en zwakke punten worden benoemd evenals de kansen en bedreigingen. Mede op basis van dit onderzoek kunnen de marketingdoelstellingen worden vastgesteld en productenmarkt combinaties worden bepaald. Daaropvolgend en aansluitend worden de vier P’s in de marketingstrategie vastgelegd.

In veel gevallen werkt een marketingteam van experts aan klantzijde aan de ontwikkeling van de marketingstrategie. tomas faciliteit waar nodig op deze ontwikkeling in de vorm van presentaties, kennisoverdracht of kennisdeling. Het marketingstrategie document staat aan de basis voor ontwikkeling van een creatief communicatieplatform. Op dat punt sluit tomas concept & creation aan voor uitwerking en invulling.

0