Corporate Identity

Na een grondige maar verfijnde optimalisering van het bestaande logo is de volledige huisstijl vernieuwd volgens de meest actuele wensen en eisen. In combinatie met het optimalisatieproces van de huisstijl zijn ook andere communicatiedragers samengevat in een huisstijl handboek (CI manual).

Ontwikkelde middelen

  • Grafische uitwerking logo
  • Huisstijl items
  • Visuals
  • CI manual
0