Corporate Brochure

In een technische omgeving wordt de combinatie van productdocumentaties en leaflets in zowel digitale als conventionele vorm ingezet. Ter invulling van de conventionele behoefte aan communicatiemateriaal is de corporate documentatie ontwikkeld. De complexe vorm (omslag voor tevens leaflets) wordt door Graficonnect uit Son op zorgvuldige wijze geproduceerd.

Ontwikkelde middelen

  • Ontwerp corporate brochure
  • Content ontwikkeling (beeld, tekst)
  • Technische uitwerking en drukwerkvoorbereiding
0