Collaboration Programma

In een snel veranderende de wereld waarbij het delen van kennis en informatie een belangrijke plaats heeft ingenomen in de wijze waarop we met elkaar communiceren, is het voor multinationals belangrijk die tendens te volgen. De trend die zich in de privéomgeving voordoet door alles te delen, kan weerspiegeld worden op de communicatiestromen binnen een organisatie. TE Connectivity ziet het nut en belang in van de wijze waarop social media ons leven verreikt en integreert ook deze filosofie in haar organisatie. Binnen TE is de locatie in Nederland daar een voortrekkersrol in. Op basis van het bestaande SharePoint platform dat wereldwijd van toepassing is voor interne communicatiedoeleinden is een separaat kanaal ontwikkeld met het thema ‘Creation & Collaboration’. Ideation en collaboration staan centraal en nieuwe projectideeën ontstaan en worden gevoed in deze omgeving.

Ontwikkelde middelen

  • Thema concept naam en vormgeving
  • Strategische ondersteuning PowerPointpresentaties
  • Support en ondersteuning technische ontwikkeling pilot platform
  • Contentontwikkeling
  • copywriting
  • Video producties en animaties
  • Ontwikkeling beeldelementen (visuals/illustraties)
0