Brabant, brug naar vrijheid

In de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. In het boek ‘Brabant, brug naar vrijheid’ worden bijzondere, inspirerende verhalen verteld: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een levensveranderende gebeurtenis, keerpunt of dilemma centraal staat. Meer dan vijfenzeventig persoonlijke verhalen, voor iedere Brabantse gemeente tenminste één verhaal. Samen geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. Daarnaast zijn de verhalen verrijkt met verschillende essays en historische kaders die het tijdsframe en bijzondere gebeurtenissen duiden.

Het boek is een uitgave van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45. Kijk voor meer informatie over deze bijzondere verhalen en het volledige programma rondom 75 jaar vrijheid op brabantremembers.com. Bestel hier het boek ‘Brabant, brug naar vrijheid.

Brabant, bridge to freedom

In the Second World War, lives have changed radically forever. In the book ‘Brabant, bridge to freedom’ special, inspiring stories are told: big or small, about mobilization, resistance, collaboration or liberation. Stories in which a life-changing event, turning point or dilemma is central. More than seventy-five personal stories, at least one story for every Brabant municipality. Together they provide a good picture of the impact of the Second World War on society. In addition, the stories are enriched with various essays and historical frameworks that indicate the time frame and special events.

The book is a publication of Stichting Crossroads Brabant ’40 -’45. For more information about these special stories and the complete program around 75 years of freedom, visit brabantremembers.com. Order the book ‘Brabant, bridge to freedom’ here.

 

0

Share This Post