Herontwikkeling van vastgoed

Nederland kent een rijke geschiedenis van bouwkunde. Prachtige bouwwerken zoals kerken, fabrieken, kazernes, kloosters en kantoren vormden onder andere de spil van maatschappij en economie. Maar… waar de samenleving verandert, verandert ook de behoefte in gebouwen. Gebouwen verliezen hun oorspronkelijke meerwaarde en functie. Het gevolg: leegstand.

Leegstaand vastgoed krijgt steeds meer aandacht. Ondanks de beperkte bouwgrond, is er de afgelopen decennia te veel nieuw vastgoed gebouwd. We moeten constateren dat we ‘opgescheept’ zitten met prachtig maar disfunctioneel vastgoed. De wensen en eisen van de maatschappij zijn continu aan beweging en verandering onderhevig. De uitdaging voor de projectontwikkelaar van deze eeuw is: niet meer, maar herontwikkeling van vastgoed.

Boost Herontwikkeling deelt kennis en visie in het Boost Model. De visie en het model staan centraal in de recent ontwikkelde animatie.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Boost Herontwikkeling.

4

Share This Post