Netwerk Ecologische Monitoring

Logo, website en visuele identiteit

Het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) onderzoekt de natuur in Nederland structureel. Waar staan we? Wat leeft er allemaal in Nederland en hoe gaat het daarmee? Het NEM brengt de trends in kaart; van vogels en zoogdieren tot paddenstoelen en vlinders.

Om dat goed te doen, werkt de NEM samen met allerhande organisaties. We verzamelen data met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Mensen, verzameld in soortorganisaties, die betrokken zijn bij de natuur van Nederland en graag helpen om er een goed beeld van te hebben.

Het NEM is een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de provincies.

Het NEM is een autoriteit op het gebied van ecologische monitoring. Die belangrijke positie krijgt opnieuw vorm in een vernieuwde website en een bijpassende huisstijl en visuele identiteit. Tomas Concept + Creation verzorgde deze onderdelen. Polder Knowledge zorgde voor realisatie van front end en back end van de fonkelnieuwe website.

GALLERY

DISCIPLINES

In nauwe samenwerking met Polder Knowledge en het NEM is het nieuwe logo tot stand gekomen.

Met het nieuwe logo als leidraad is de visuele stijl voor de website en bijpassende onderdelen uitgewerkt.

In nauw overleg met Polder Knowledge, dat de front end en back end van de website realiseert, is een een website concept uitgewerkt.